Tư vấn
(08) 3947 0247
(08) 3987 1787
(08) 3589 9120

Hỗ trợ
KD: Ms. Tình
Kinh doanh
dami1080
Kỹ thuật

Tin tức thuế

Bổ sung, sửa đổi 2 thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể hai thủ tục hành chính này gồm: thủ tục hành chính cấp Cục Thuế có số hồ sơ BTC-044399-TT về Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Thủ tục hành chính thứ hai áp dụng ở cấp chi cục thuế, có số hồ sơ BTC-08524-TT về Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán, cũng được quy định tại Thông tư nói trên.

phan mem ke toan

Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13/06/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Quyết định được áp dụng kể từ ngày 01/10/2014.

Tải phụ lục đính kèm QĐ1378Tag: phan mem ke toan, phan mem ke toan doanh nghiep, cong ty phan mem ke toan, cong ty phan mem, phan mem in hoa don, phan mem tu in hoa don


phan mem ke toan, chu ky so, phan mem tu in hoa don, phan mem tu in hoa don, bang gia, bang bao gia, phan mem ke toan dami, phan mem ke toan simsoft, cong ty phan mem, cong ty phan mem ke toan, phan mem ke toan doanh nghiep